Human Capital in Topsectoren

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers. Voor de topsectoroverstijgende thema's zoals het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers is in mei 2015 een start gemaakt met de overkoepelende Human Capital Roadmap 2016-2020, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren samen met VNO-NCW. De Roadmap HCA 2016-2020 kent 3 actielijnen:

  1. Onderwijs & Innovatie
  2. Een leven lang ontwikkelen
  3. Gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek

 

Learning Communities
Binnen actielijn 3 hebben de Topsectoren met 20 pilots en 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.) het belang van doorgaande ontwikkeling van mensen in kaart gebracht. In het advies ‘Learning Communities 2018 – 2021’  pleiten de topsectoren voor de doorontwikkeling van publiek private samenwerkingen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Dit is nodig om maatschappelijke uitdagingen goed aan te kunnen gaan en economische kansen te verzilveren.  Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, zegt hierover ’Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’

Uitleg Learning Communities:

Lees ook:

De onderzoeksagenda learning communities: een uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen.

De investeringsagenda; samen zetten we de volgende stap.

Leren door te doen: 20 vernieuwende initiatieven uitgelicht .