Voldoende goede docenten

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. Nog altijd is er een tekort aan goede vakdocenten, vooral voor de bètavakken. De inzet van de afgelopen jaren heeft het tij nog niet kunnen keren.

PBT stimuleert de regionale samenwerking tussen docenten en bedrijven om contextrijk onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast is PBT gestart met het formuleren van een nieuwe aanpak die structurele verandering kan brengen met betrekking tot de mogelijkheden binnen het docentschap. Een nieuwe aanpak, waarin doorgroei mogelijkheden, ruimte voor vakinhoudelijke ontwikkeling en flexibele inzet van en naar het bedrijfsleven wordt vormgegeven.

In het visiestuk Circulaire Carrières, wordt gepleit voor flexibele vormen van docentschap in combinatie met het bedrijfsleven. Het vormt de leidraad voor verschillende programma’s die PBT ontwikkelt, uitvoert en begeleidt. Zo vertalen we de visie naar de praktijk en leveren we een bijdrage aan het terugdringen van het docententekort.

 

 

Contact

Marieke Wolthoff
projectleider
06-11025312

Voorbeelden uit de praktijk

"BEDRIJFSORIËNTATIE IN DE OPLEIDING IS EIGENLIJK HEEL LOGISCH"

De lerarenopleidingen natuurkunde en scheikunde van Hogeschool Windesheim organiseerden in het kader van het programma STEM Teacher Academy niet alleen een BedrijfsDOT (DocentOntwikkelTeam) met docenten van stagescholen, maar ook bedrijfsstages voor studenten. Zowel de DOT-docenten als de studenten namen een kijkje in bedrijven en verwerkten die ervaringen in het onderwijs.