Sterker beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs staat voor een aantal uitdagingen; de bekostiging, de krimp van het leerlingenaantal en het tekort aan goede vakdocenten. Om deze uitdagingen aan te pakken, is samenwerking tussen onderwijsinstellingen noodzakelijk. Zo kan bijvoorbeeld het aanbieden van verschillende opleidingsniveaus onder een dak een oplossing zijn voor het bieden van de juiste faciliteiten. De doorlopende leerlijnen die hierdoor ontstaan bieden de leerlingen kansen om door te groeien.

Voor een betere aansluiting van het onderwijs op de wensen van de regionale arbeidsmarkt stimuleren we de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Hierdoor verandert het technisch beroepsonderwijs van traditionele opleidingen naar inspirerende en innovatieve leeromgevingen dichtbij de praktijk. Onderwijs waarin de vraagstukken vanuit het regionale bedrijfsleven worden voorgelegd aan leerlingen. Waar door te werken aan succesvolle oplossingen ontwikkelen leerlingen nieuwe skills, zoals teamwork, ondernemerschap en creativiteit. Vaardigheden die nodig zijn voor de veranderende arbeidsmarkt én de nieuwe banen van de toekomst.

PBT stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Door succesvolle initiatieven als Toptechniek in bedrijf, de Centra of expertise en Centers voor innovatief vakmanschap brengen we de juiste partijen bij elkaar en werken we aan een sterker beroepsonderwijs.

Contact

Pieter Moerman
Domeinleider Beroepsonderwijs
070 - 3119731

Voorbeelden uit de praktijk

Ruim drie jaar geleden constateerde ROC Gilde Opleidingen in Roermond/Venlo dat er nog maar 724 leerlingen instroomden in de techniekopleidingen in het vmbo. Inmiddels is dit gegroeid naar circa 1.200 leerlingen. Om de instroom te verhogen hebben een aantal onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen. Ook de gemeenten en het bedrijfsleven werden betrokken. Met positief resultaat.