Meer techniekonderwijs

Door nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering verandert de samenleving, maar ook de arbeidsmarkt. Aandacht voor wetenschap, techniek, maken en digitale vaardigheden is daarom onmisbaar in het onderwijs. Het wakkert nieuwsgierigheid aan en het zorgt voor creativiteit en vindingrijkheid. Eigenschappen waarmee jongeren de uitdagingen van de toekomst aankunnen. 

Een bewuste keuze voor techniek begint met goede beeldvorming van techniek bij jongeren. Zelf zien en ervaren is hierin de sleutel. Bedrijven zetten zich in door in regionale samenwerking met scholen de wereld van techniek zichtbaar te maken. 

Om techniek een vaste plek te kunnen geven in het curriculum is een sterke visie nodig op school. Zodat leerkrachten houvast en ondersteuning hebben bij het opzetten van een lesprogramma dat past bij de school. Kennisuitwisseling met andere scholen en ondersteuning door bedrijven is hierbij een cruciale factor.

PBT stimuleert en faciliteert via verschillende programma's de samenwerking tussen scholen onderling en met bedrijven. Uitgangspunt hierbij is een regionaal netwerk. 

 


 

 

Contact

Sebastiaan Smit
Domeinleider Regionale bètatechniek netwerken
070 - 3119721

Voorbeelden uit de praktijk

De Agnietenschool in Elburg is een eigentijdse vernieuwende school met een modern karakter. De school heeft veel ervaring met thematisch werken en heeft deze aanpak opnieuw tegen het licht gehouden en verder ontwikkeld. Het thematisch werken en het w&t onderwijs heeft meer inhoud en diepgang gekregen.