Duurzame arbeidsmarkt

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Hierdoor zullen traditionele banen verloren gaan en nieuwe banen ontstaan. Deze banen vereisen andere en nieuwe vaardigheden.

Het vergt flexibiliteit en vertrouwen van zowel werknemers als werkgevers om in te springen op veranderingen in de toekomstige, maar ook de huidige arbeidsmarkt. Deze veranderingen vragen om investering op het gebied van ‘human capital’.

Een klimaat waarin werknemers een leven lang kunnen blijven ontwikkelen, vraagt samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden zowel landelijk als regionaal en sectoraal. Verschillende initiatieven zijn hiervoor reeds gestart. Learning communities, field labs, living labs, innovatielabs, campussen, hubs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, etc. 

PBT zet zicht in voor het (door)ontwikkelen, versterken, opschalen en stimuleren van de kruisbestuivingen van deze initiatieven. Voor een goede samenwerking is een rechtstreekse verbinding tussen landelijke en regionale doelen cruciaal. PBT vervult hierin een belangrijke verbindende rol. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden van Techniekpact en Zorgpact worden de landelijk geformuleerde doelstellingen en visie omgezet naar regionale agenda’s en concrete activiteiten op het gebied van human capital.

Contact

Bouke Bosgraaf
Domeinleider Techniekpact
070 - 3119756

Voorbeelden uit de praktijk

Het House of Skills is het leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Mensen werken onder andere in kortere dienstverbanden en switchen vaker van werk én van sector. Belangrijk is dat zij zelf de regie nemen over hun arbeidsmarkttoekomst, waarbij een ‘leven lang leren’ centraal staat.