Programma's

  • Van 2015 tot en met 2018 sloegen overal in het land zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Het Zorgpact gaf deze innovatieve samenwerkingen een duwtje in de rug.

  • Het doel van het platform Codestarter is zoveel mogelijk kinderen middels buitenschoolse activiteiten kennis te laten maken met programmeren én probleem oplossend denken. Het is een initiatief van NEMO Science Museum en PBT en wordt mogelijk gemaakt door Google. 

  • Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. 

  • TalentenKracht was een multidisciplinair onderzoeksprogramma (2006 tot 2016) met als doel om een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag welke talenten bij kinderen in belangrijk zijn bij het ontwikkelen van het w&t-leren.

  • Van 2008 tot eind 2016 heeft PBT binnen het Sirius Programma de deelnemende hoger onderwijsinstellingen ondersteund bij de excellentiebevordering van studenten in het hbo en op universiteiten.

Pagina's