Programma's

  • Circulaire Carrières is een ontwikkelvisie met een nieuwe kijk op werken, passend bij een beroepsbevolking die zich steeds flexibeler beweegt tussen sectoren. Steeds meer mensen switchen tijdens hun loopbaan bijvoorbeeld tussen het bedrijfsleven en een functie als ambtenaar, of combineren twee banen. Voor het onderwijs biedt deze visie aanknopingspunten om meer mensen voor werken in het onderwijs te interesseren.

  • Eerst De Klas (EDK) was een tweejarig traineeprogramma voor excellente academici. De trainees werkten in het onderwijs en volgden een intensieve opleiding tot docent. Dit programma is opgezet in 2009 en sinds de zomer van 2018 gestopt.

  • Het OnderwijsTraineeship (OTS) was een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestond of dreigde. Het programma werd in 2013 opgezet en is sinds de zomer van 2018 gestopt. 

  • De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven.

  • Het Techniekpact heeft als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.