Programma's

  • Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

  • In Nederland zijn acht regionale w&t netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om wetenschap & techniek onderwijs aan te bieden.

  • Circulaire Carrières is een ontwikkelvisie met een nieuwe kijk op werken, passend bij een beroepsbevolking die zich steeds flexibeler beweegt tussen sectoren. Steeds meer mensen switchen tijdens hun loopbaan bijvoorbeeld tussen het bedrijfsleven en een functie als ambtenaar, of combineren twee banen. Voor het onderwijs biedt deze visie aanknopingspunten om meer mensen voor werken in het onderwijs te interesseren.

  • Eerst De Klas (EDK) was een tweejarig traineeprogramma voor excellente academici. De trainees werkten in het onderwijs en volgden een intensieve opleiding tot docent. Dit programma is opgezet in 2009 en sinds de zomer van 2018 gestopt.

  • Het OnderwijsTraineeship (OTS) was een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestond of dreigde. Het programma werd in 2013 opgezet en is sinds de zomer van 2018 gestopt. 

  • De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven.

  • In Jet-Net & TechNet, het jongeren en technologie netwerk van Nederland, werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst.

  • Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

  • In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen. 

  • Het Techniekpact heeft als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Pagina's