Programma's

  • Talentenkracht was een multidisciplinair onderzoeksprogramma (2006 tot 2016) met als doel om een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag welke talenten bij kinderen in belangrijk zijn bij het ontwikkelen van het w&t-leren.

  • In Nederland zijn acht regionale w&t netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om wetenschap & techniek onderwijs aan te bieden.

  • Circulaire Carrières is een ontwikkelvisie met een nieuwe kijk op werken, passend bij een beroepsbevolking die zich steeds flexibeler beweegt tussen sectoren. Steeds meer mensen switchen tijdens hun loopbaan bijvoorbeeld tussen het bedrijfsleven en een functie als ambtenaar, of combineren twee banen. Voor het onderwijs biedt deze visie aanknopingspunten om meer mensen voor werken in het onderwijs te interesseren.

  • Het OnderwijsTraineeship (OTS) is een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestaat of dreigt.

  • Eerst De Klas (EDK) is een tweejarig traineeprogramma voor excellente academici. De trainees werken in het onderwijs en volgen een intensieve opleiding tot docent.

  • De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven.

  • Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een technische studie en beroep.

  • Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

  • In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen. 

  • Het Techniekpact heeft als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Pagina's