TalentenKracht (2006 - 2016)

TalentenKracht was een multidisciplinair onderzoeksprogramma (2006 tot 2016) met als doel een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag welke talenten bij kinderen in belangrijk zijn bij het ontwikkelen van het w&t-leren.

Door zeven universiteiten is vanuit verschillende disciplines, zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving onderzoek gedaan naar en zijn instrumenten opgeleverd voor:

  • w&t-vaardigheden van het kind
  • factoren die voor verschillen in w&t-vaardigheden van kinderen zorgen
  • kenmerken van rijke leeromgeving voor w&t
  • kind-volwassene interactie bij w&t-activiteiten


Informatie over wat het programma heeft opgeleverd vind je in de speciale publicatie van Didactief. Het ontwikkelde materiaal kunt u vinden op de website van het Freudenthal Instituut.

Bij een aantal universiteiten is via de volgende links nog actuele informatie te vinden over hun activiteiten op het gebied van w&t-vaardigheden bij kinderen: