Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technische personeel verschilt, kan het onderwijsaanbod per regio verschillen. Binnen de regeling Sterk Techniekonderwijs moeten scholen daarom voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020 – 2023 indienen. Het plan moet zijn opgesteld met relevante regionale partijen, scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen. 

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Zij bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering. De vraag van scholen is daarbij leidend. Kernopgave is dat scholen zélf de kennis opbouwen, zodat ze het techniekonderwijs voortdurend kunnen blijven verbeteren.

*Het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en PBT(Platform Bèta Techniek) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Contact

Yorrick van Bree
projectleider Sterk Techniekonderwijs
070 - 3119767