Sirius programma (2008-2016)

Het Sirius Programma stelde hogescholen en universiteiten in staat de beste studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. In 2008 gaf het ministerie van OCW opdracht tot het ontwikkelen van een onderwijs programma gericht op excellentie. Twaalf universiteiten en elf hogescholen hebben uiteindelijk aan het Sirius Programma deelgenomen. Het doel was om inzicht te verkrijgen in hoe excellentie het beste bereikt kan worden en welke belemmeringen hiervoor in de huidige situatie bestaan. Sirius heeft een bachelor- en mastertraject gedraaid. De kennis uit het Sirius Programma, dat werd gefaciliteerd en ondersteund door PBT (Platform Bèta Techniek) tot eind 2016, wordt onder andere verspreid via auditrapporten en publicaties, te vinden in de Kennisbank.