Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 160 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven (Centra) en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 4500 bedrijven en 4.000 docenten in deze Centra.

Binnen Katapult ontwikkelen deze Centra kennis en knowhow hoe onderwijs en innovatie voortdurend te verbinden om de beste en modernste vakmensen op te leiden. Inmiddels participeren nagenoeg alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs. Katapult is een netwerk waar innovaties ontstaan bij de onderwijsinstellingen, de bedrijven en de vakmensen en studenten zelf. Deze verspreiden zich door verbindingen en interactie in het netwerk. Er is geen sturing van bovenaf, het eigenaarschap van vernieuwing ligt bij de mensen en de deelnemende organisaties. Katapult faciliteert dit proces en ook hierin innoveren ze samen.

De overkoepelende doelstellingen van Centra zijn:

  • Het realiseren van voldoende instroom en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Het opleiden van de innovatieve professional, wendbare vakman of vakvrouw;
  • Het bevorderen van een ‘leven lang leren’, door bijvoorbeeld bij- en nascholing;
  • Het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven door onderzoek en innovatie.

 

PBT ondersteunt het Katapult netwerk vanwege onze expertise in het publiek-privaat samenwerken en ons kennisprogramma voor de Centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise.

Contact

Pieter Moerman
Domeinleider Beroepsonderwijs
070 - 3119731