Het Onderwijstraineeship

Het OnderwijsTraineeship (OTS) was een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestond of dreigde. De trainees gingen direct van start met een betaalde baan als docent op een middelbare school en werden daarnaast opgeleid aan een universiteit tot eerstegraads docent. Ook volgden de trainees een verdiepend ontwikkeltraject.

Het OnderwijsTraineeship (OTS) bestond sinds 2013 en is in de zomer van 2018 gestopt. 

Opzet programma
Het programma was bedoeld voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestond of dreigde. In het eerste jaar werkten de OnderwijsTrainees drie dagen per week als docent op een middelbare school. Parallel hieraan volgden ze de universitaire lerarenopleiding (ULO) en een verdiepingsprogramma. In het tweede jaar stonden de trainees vier dagen per week voor de klas en voerden ze daarnaast een verdiepingsproject uit op school. Inspiratiessessies over diverse onderwijsgerelateerde onderwerpen en organisaties sloten het programma af.

Doel en ontstaan
Het OnderwijsTraineeship had als missie om een impuls aan het voortgezet onderwijs te geven door meer academici op te leiden tot docent en daarmee tekorten aan leraren in bepaalde vakken terug te dringen. Het programma was een initiatief van scholen binnen het voortgezet onderwijs (VO-raad), de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU), de universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. PBT verzorgde de uitvoering c.q. de projectorganisatie van het traineeprogramma.