Het Onderwijstraineeship

Het OnderwijsTraineeship (OTS) is een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestaat of dreigt. De trainees gaan direct van start met een betaalde baan als docent op een middelbare school en worden daarnaast opgeleid aan een universiteit tot eerstegraads docent. Ook volgen de trainees een verdiepend ontwikkeltraject.

Het OnderwijsTraineeship (OTS) bestaat sinds 2013 en is bedoeld voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een tekort aan docenten bestaat of dreigt. Voor 2016 zijn dit de volgende schoolvakken: wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Duits, Frans, Nederlands, Engels, klassieke talen, economie en informatica. In het eerste jaar werken de OnderwijsTrainees drie dagen per week als docent op een middelbare school. Parallel hieraan volgen ze de universitaire lerarenopleiding (ULO) en een verdiepingsprogramma. In het tweede jaar staan de trainees vier dagen per week voor de klas en voeren ze daarnaast een verdiepingsproject uit op school. Inspiratiessessies over diverse onderwijsgerelateerde onderwerpen en organisaties sluiten het programma af.

Doel en ontstaan
Het OnderwijsTraineeship heeft als missie om een impuls aan het voortgezet onderwijs te geven door meer academici op te leiden tot docent en daarmee tekorten aan leraren in bepaalde vakken terug te dringen. Het programma is een initiatief van scholen binnen het voortgezet onderwijs (VO-raad), de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU), de universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. PBT verzorgt de uitvoering c.q. projectorganisatie van het traineeprogramma.

Contact

Vanessa Roelse
Senior projectleider
070-3119741