Eerst De Klas

Eerst De Klas (EDK) is een tweejarig traineeprogramma voor excellente academici. De trainees werken in het onderwijs, volgen een intensieve opleiding tot docent en nemen deel aan een leiderschapsprogramma bij innovatieve bedrijven en organisaties in Nederland.

Het traineeprogramma Eerst De Klas bestaat sinds 2009 en is bedoeld voor excellente, jonge academici met interesse in onderwijs én bedrijfsleven. Het eerste jaar werken de Eerst De Klassers drie dagen per week als docent op een middelbare school. Parallel hieraan volgen ze een universitaire lerarenopleiding (ULO) en een leiderschapsprogramma. In het tweede jaar geven de trainees vier dagen per week les en voeren ze daarnaast een project uit bij één van de betrokken organisaties of werken ze zelfstandig aan een product. Tot slot organiseren de trainees een gezamenlijke eindopdracht om hun opgedane kennis van twee jaar Eerst De Klas in de praktijk te brengen. Gedurende het gehele traject volgen de Eerst De Klassers trainingen gericht op persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling.

Doel en ontstaan
Eerst De Klas beoogt de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs om zo inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs te bieden voor iedereen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Het is mede geïnspireerd op internationale bewegingen als TeachFirst (UK) en Teach for America. De uitvoering (projectorganisatie) van het traineeprogramma verzorgt PBT.

Contact

Bibiche Stolp
Projectleider
070-3119769