Eerst De Klas

Eerst De Klas (EDK) was een tweejarig traineeprogramma voor excellente academici. De trainees werkten in het onderwijs, volgden een intensieve opleiding tot docent en namen deel aan een leiderschapsprogramma bij innovatieve bedrijven en organisaties in Nederland.

Het traineeprogramma Eerst De Klas is in 2009 opgezet en in de zomer van 2018 gestopt.

Opzet programma
Het programma was bedoeld voor excellente, jonge academici met interesse in onderwijs én bedrijfsleven. Het eerste jaar werkten de Eerst De Klassers drie dagen per week als docent op een middelbare school. Parallel hieraan volgden ze een universitaire lerarenopleiding (ULO) en een leiderschapsprogramma. In het tweede jaar gaven de trainees vier dagen per week les en voerden ze daarnaast een project uit bij één van de betrokken organisaties of werkten ze zelfstandig aan een product. Tot slot organiseerden de trainees een gezamenlijke eindopdracht om hun opgedane kennis van twee jaar Eerst De Klas in de praktijk te brengen. Gedurende het gehele traject volgden de Eerst De Klassers trainingen gericht op persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling.

Doel en ontstaan
Eerst De Klas beoogde de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs om zo inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs te bieden voor iedereen. Het programma was een gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Het is mede geïnspireerd op internationale bewegingen als TeachFirst (UK) en Teach for America. De uitvoering (projectorganisatie) van het traineeprogramma werd verzorgd door PBT.

Contact

Bibiche Stolp
Projectleider
070-3119769