Over PBT

Innovatieve aanpak

PBT heeft de expertise en ervaring om doelgericht te schudden aan de grondvesten van bestaande structuren. Met een open blik en innovatieve aanpak verkennen we nieuwe wegen. PBT stuurt daarbij aan op concrete acties en laat partijen pionieren. Met veel vrijheid, ruimte en vertrouwen om dingen anders te doen. Hiermee creëert PBT een omgeving voor alle betrokken partijen om elkaar te vinden en naar eigen inzicht invulling te geven aan vooruitgang en ontwikkeling.

Lees meer over onze aanpak.

Positieve resultaten

Het aandeel instromende studenten bètatechniek in het hoger onderwijs is van 21% in 2004/2005 gestegen naar 29% in 2016/2017. Op het wetenschappelijk bètatechnisch onderwijs is de instroom van studenten zelfs toegenomen tot 36% in studiejaar 2016/2017. Belangrijke reden voor deze stijging is het succes van programma's om meer jongeren in het havo/vwo voor een N-profiel te interesseren. Van 26% in 2004/2005 naar 36% in studiejaar 2016/2017.

Bekijk meer cijfers over bètatechnisch onderwijs en arbeidsmarkt.

Organisatie

Directeur-bestuurder van PBT is Beatrice Boots. De programma's van PBT zijn onderverdeeld in vijf domeinen. 

  • Domein Regionale bètatechniek netwerken
  • Domein Beroepsonderwijs
  • Domein Leraren
  • Domein Techniekpact
  • Domein Zorgpact

 

De eerste vier domeinen zijn gerelateerd aan bètatechniek, met specifiek aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het vijfde domein, het Zorgpact, is in 2015 ontstaan op verzoek van de ministeries van OCW en VWS. De wens was om voor het Zorgpact een vergelijkbare aanpak op te zetten als het Techniekpact kent.

Lees meer over onze lopende programma's.

EU STEM Coalition

PBT is mede-oprichter en partner van de EU STEM Coalition. De EU STEM-coalitie is een Europa breed netwerk van nationale STEM*-platforms. STEM-platforms zijn organisaties (meestal) opgericht door overheden om het aantal STEM-afgestudeerden te vergroten en de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verminderen. Op de lange termijn streeft de EU STEM-coalitie ernaar techniekonderwijs te verbeteren door in alle EU-lidstaten een nationale STEM-strategie in te voeren.

Lees meer over de EU STEM Coalition.

 

*) Science, Technology, Engineering and Math