Strategie

PBT heeft de achterliggende jaren een eigen strategie ontwikkeld. Er zijn zes zogenaamde routes tot succes ontwikkeld. De strategie van PBT kenmerkt zich door de volgende hoofdlijnen:

• Onderwijsinstellingen staan altijd centraal;
• Met elkaar bepalen de instellingen hun eigen ambitie. PBT ondersteunt instellingen in het realiseren van de ambities;
• Instellingen worden, waar nodig, voorzien van relevante kennis en expertise. Op lokaal of projectniveau brengt PBT relevante partijen bij elkaar of draagt contacten aan;
• Om de ambities te realiseren worden er tussen de instellingen en PBT prestatieafspraken gemaakt. De voortgang van de ambities worden behandeld in intervisiegesprekken op basis van uitwisseling van ervaring en kennis. Knelpunten en problemen worden besproken. Oplossingen worden aangedragen, altijd samen met de instelling.

PBT hanteert een ‘ketenaanpak’. In deze aanpak worden investeringen gedaan in het basisonderwijs tot en met hoger onderwijs. Door al in het primair onderwijs te zaaien, wordt de vijver van potentieel bèta/techniek-talent groter. De arbeidsmarkt mag niet ontbreken en wordt bij alle programma’s betrokken.

Delen