Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Platform Bèta Techniek is samengesteld uit leden die op persoonlijke titel zitting hebben in de Raad. De leden hebben inhoudelijke deskundigheid op het terrein van onderwijs, onderzoek of arbeidsmarkt.

Voorzitter: Dhr. drs. ir. J. van der Veer

Leden:

  • Dhr. drs. E.G.H. Bernard, bestuursvoorzitter OMO
  • Dhr. ing. K. Damen, bestuursvoorzitter Damen Shipyards
  • Dhr. ir. M.H. Hendrikse, CEO NTS-Group
  • Mw. mr. M.J. Oudeman, voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht
  • Dhr. drs. P.M.M. Heijnen, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
  • Mevr. J.A. Kroes, directeur SKF Nederland
  • Dhr. drs. W.J. Baron van der Feltz, CEO Google Netherlands


 

Delen