Regeerakkoord geeft impuls aan bètatechnisch onderwijs

PBT is positief over de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van bètatechnisch onderwijs. In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord stelt het nieuwe kabinet dat ter versterking van de innovatiekracht van Nederland: Vakmensen, techniek en ambacht krijgen in het beroepsonderwijs prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. De in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen waaronder 100M voor het technische vmbo en de aanscherping van de kerndoelen voor techniek in het curriculum zorgen dat met nog meer vaart de doelen voor bètatechnisch onderwijs gerealiseerd kunnen worden.

Techniek gaat een steeds grotere rol spelen in alle banen èn sectoren. Deze snelle technologische ontwikkelingen vragen om een extra impuls zodat het onderwijs voldoende blijft aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Het aanscherpen van de kerndoelen voor techniek zorgt dat leerlingen vanaf de basis gaan beschikken over de benodigde technische en digitale vaardigheden om na hun studie met voldoende affiniteit, flexibiliteit en weerbaarheid de arbeidsmarkt te betreden. Met de investering in vmbo techniekonderwijs ontstaat een beter dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijk daarbij is de aansluiting van het vmbo op het mbo. De regionale samenwerkingsverbanden binnen Toptechniek in bedrijf kunnen met de structurele investering hun plannen doorzetten.

Uitdagingen zijn er daarnaast nog volop. Onduidelijk is nog welke maatregelen het nieuwe kabinet neemt om het grote tekort aan goed opgeleide techniekdocenten op te lossen. De aanpassingen van het “leven lang ontwikkelen”- beleid vragen om meer visie om daadwerkelijk te zorgen dat iedereen mee kan blijven komen op de veranderende arbeidsmarkt.

PBT zet zich in om samen met alle partijen – landelijke en regionale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven - ook de komende jaren te werken aan de ambities voor versterking van het bètatechnisch onderwijs.

Delen

Terug naar het overzicht