PIT-café: Governance bij publiek-private samenwerking

Op vrijdag 31 maart organiseert PIT in samenwerking met PBT weer een PIT café, dit keer met als thema governance bij publiek-private samenwerking. ​Ontdek tijdens dit PIT café de (on-)mogelijkheden van besturing en toezicht op samenwerkingsvormen en laat je inspireren door de sprekers op weg naar organisaties van de toekomst.

Afgaande op de aantallen beleidsnota’s, onderzoeksrapporten en adviezen staan publiek-private samenwerkingen (PPS) sterk in de belangstelling bij beleidsmakers, wetenschappers, brancheorganisaties en adviesraden. Maar wat betekent het voor toezichthouders?

Een eerste verkenning over governance binnen Centra is door PBT én PIT uitgevoerd, daarbij zijn Centra met elkaar vergeleken, én daarbij is ook gekeken of we kunnen leren van andere sectoren zoals de zorg, woningcorporaties etc. Het gaat dan specifiek om de thema’s ‘Eigenaarschap en zeggenschap’, ‘Innovatie binnen of buiten de institutionele context’ en ‘Rollen en belangen’.Tijdens het PIT café worden deze thema's nader verkent vanuit een meer bestuurlijk perspectief. Daarbij willen we ook een beeld krijgen van de verhouding tussen de governance van de PPS en de governance binnen de betrokken partners. Hoe is bijvoorbeeld de RvB en RvT van de onderwijsinstelling betrokken bij de governance van de PPS? En wat is de positie van directie/eigenaren/aandeelhouders van de participerende bedrijven?

Meer informatie en aanmelden

Delen

Terug naar het overzicht