Oproep Jet-Net en partners aan formatie

Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland hebben een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelende partijen. In deze brief benadrukken zij het belang van het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden zouden overal in het curriculum een stevige plek moeten krijgen.

De oproep van de partijen in de brief is: "In het kader van een herzien curriculum, willen wij met name de nadruk leggen op het belang van het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden. We leven in een wereld waarin technische en digitale ontwikkelingen in elke sector doordringen en overal een plek opeisen. De vraag moet dus niet zijn waar in het curriculum techniek een plek heeft, zoals gesteld in de ‘Kamerbrief over vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs’, maar hoe ze óveral een plek krijgt."

De partijen stellen daarbij in hun brief dat de inbreng van het bedrijfsleven, naast de belangrijke input van docenten en andere onderwijsstakeholders, niet mag ontbreken bij het formuleren van wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Lees hier de volledige brief

 

 

Delen

Terug naar het overzicht