Extra investering in Regionaal investeringsfonds mbo

De samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs in de regio krijgt een nieuwe impuls. Minister Bussemaker stelt €25 miljoen beschikbaar om het regionaal investeringsfonds mbo met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn.

Een tussenevaluatie laat zien dat het fonds succesvol is. De samenwerking tussen bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio is erdoor versterkt, het aanbod aan nascholing is verbreed en er is meer betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs. Tot dusver heeft het fonds geleid tot 63 publiek-private samenwerkingsverbanden en een investering van ruim €170 miljoen door onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheid en OCW.

,,Er is duidelijk behoefte aan deze regeling. We halen het bedrijfsleven de school binnen, en andersom, waardoor studenten beter voorbereid de arbeidsmarkt op gaan’’, aldus minister Bussemaker. ,,De aanmeldingen blijven binnenstromen, vooral voor opleidingen waar vraag is naar mbo’ers bij werkgevers in de regio, zoals de zorg, of de techniek.’’

Voor de huidige aanvraagronde (januari 2017) waarvoor €19,3 miljoen beschikbaar is, zijn 21 aanvragen binnengekomen. Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven kan dat een investering van bijna €60 miljoen voor het beroepsonderwijs opleveren. De aanvragen zijn grotendeels gericht op de technologische ontwikkelingen waarbij twee aanvragen zich met name richten op entrée-opleidingen. De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld. Komend voorjaar krijgen de indieners te horen of ze van start kunnen met subsidie. PBT ondersteunt en faciliteert samen met DUS-I het regionaal investeringsfonds mbo.

Bussemaker heeft in 2014 het regionaal investeringsfonds mbo opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De middelen kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden volgens de laatste stand van de techniek en de nieuwste inzichten op grensvlakken tussen disciplines, zodat studenten goed beslagen ten ijs komen op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden. Dit is in ieders belang. Daarom draagt het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid ook bij in de vorm van cofinanciering. In totaal komt er door het regionaal investeringsfonds €375 miljoen beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid

 

Delen

Terug naar het overzicht