Subsidiemogelijkheden voor besturen en scholen

Onlangs berichtte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een aantal subsidiemogelijkheden voor besturen en scholen omtrent doorstroom en internationalisering.

Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma’s
In het kader van het Actieplan gelijke kansen, ondersteunt OCW met twee regelingen doorstroomprogramma’s die zijn gericht op het versoepelen van de overgang van po naar vo, van vmbo naar mbo en van vmbo naar havo.

Van primair naar voortgezet onderwijs
De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo volgt binnenkort.

Van vmbo naar mbo of havo
Besturen van vmbo-scholen kunnen vanaf nu, in samenwerking met het vervolgonderwijs, voor één of meerdere van hun vmbo-vestigingen subsidie aanvragen voor het inrichten van doorstroomprogramma’s van het vmbo naar het mbo of het havo. Doel is om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen.

Regionale netwerken werken aan goede doorstroom
Binnen de PBT-programma’s Toptechniek in Bedrijf en VO-HO-netwerken werken diverse regionale netwerken aan een goede doorstroom in het onderwijs. Er worden mooie resultaten geboekt! Benieuwd naar hoe dit gedaan wordt? Wilt u worden geïnspireerd en in contact komen met de netwerken? Bezoek dan de websites:

Subsidie voor internationalisering
Kan uw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling). Het verwerven van internationale competenties staat centraal in deze regeling, die wordt uitgevoerd door Nuffic. Op de website van Nuffic leest u meer over de subsidiemogelijkheden voor curriculumontwikkeling en mobiliteit voor leerlingen en docenten.

Erasmus+ voor het vo
Werkt u in het voortgezet onderwijs als docent of schoolleider? Wilt u graag samenwerken met collega’s in Europa om oplossingen te vinden voor gezamenlijke uitdagingen? Of door middel van lesgeven, nascholing of job-shadowing in het buitenland kennis en vaardigheden verrijken? Doe dan mee met Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport die zich richten op bijvoorbeeld verbetering van vreemdetalenonderwijs, professionalisering van leraren, 21st century skills of samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.

Delen

Terug naar het overzicht