Kennisbank

  • De jaarlijkse publicatie van het Platform Bèta Techniek, waarin de algehele trends en resultaten van de afgelopen jaren in het bètatechnische onderwijs staan.

  • Onder voorzitterschap van Hans Adriaansens, de voorzitter van de expertcommissie Leading Experts van het Sirius Programma, heeft een tijdelijke denktank zich gebogen over de vraag hoe excellentie in het basisonderwijs meer kan worden gestimuleerd. Leraren, schoolleiders, bestuurders, wetenschappers uit het po veld, maar ook vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, adviseren in het rapport Passend onderwijs boven de streep. Over excelleren in het primair onderwijs.

  • Het Actieplan "Kiezen voor Technologie" geeft met concrete maatregelen en programma’s een extra impuls aan het inbedden van Wetenschap en Techniek in het basis- en voortgezet onderwijs.

  • Het Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst bevat richtingwijzers voor de agenda van de excellentiebeweging in het hoger onderwijs.

  • Deze uitgave van het Sirius Programma en School aan Zet, waarin een aantal docenten, afdelingsleiders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs heeft nagedacht over profilering van de havo en de samenhang met talentontwikkeling. 

  • Het Platform Bèta Techniek en de expertcommissie hebben gedurende de eerste drie jaar van hun werkzaamheden de voortgang van de eerste generatie Centra in mbo en hbo gevolgd. Hun ontwikkeling is vastgelegd in de Midterm Review om zo ook de inmiddels tientallen andere Centra, de betrokken bedrijven, overheden en het mbo en hbo in den brede te inspireren.

  • Publieksversie van het Jaarverslag 2013 van Stichting Platform Bèta en Techniek.

  • De jaarlijkse publicatie van het Platform Bèta Techniek in coproductie met het Techniekpact, waarin de algehele trends en resultaten van de afgelopen jaren in het bètatechnische onderwijs staan. 

  • Rapportage van Denktank#2032 over de vraag: Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032?

  • In de Deltabooster, is de visie van kinderen op het ontwikkelen van wetenschap en technologie in de klas opgenomen.

Pagina's