Kennisbank

  • Animatie over de publicatie Onderwijsdrijfverenonderzoek waarin wordt uitgelegd hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover werken in het onderwijs en hoe het Onderwijsdrijfverenmodel werkt.

  • Film waarin de geleerde lessen uit de pilot Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland - over oplossingsrichtingen voor het lerarentekort - worden toegelicht.

  • In deze publicatie staan de resultaten van het onderzoek “Bestrijden van het lerarentekort – een zoektocht naar nieuwe doelgroepen” en worden aanbevelingen geven hoe het Onderwijsdrijfverenmodel benut kan worden om het lerarentekort tegen te gaan.

  • In deze publicatie zijn de opgedane ideeën, opbrengsten en lessen uit de pilot "Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland" gebundeld.

  • Lees in het werkplan 2018 wat u van de Topsectoren in 2018 kan verwachten vanuit hun samenwerking op het thema menselijk kapitaal.

  • In het boek ‘Business modellen voor PPS in het beroepsonderwijs’ zijn de meest voorkomende business model scenario’s uit de praktijk verzameld, met praktische tips en relevante business model theorie. Ook staan er interviews in met 15 bedrijven die samenwerken in een PPS,

  • Dit auditrapport doet verslag van het tweede jaar van verkenning en ontwikkeling van duurzame business modellen voor de Centra voor innovatief vakmanschap voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Centres of expertise voor het hoger beroepsonderwijs (hbo), een nieuwe samenwerkingsvorm tussen onderwijs en bedrijfsleven.

  • Dit rapport geeft de conclusies weer van de expertcommissie die tot taak had een oordeel te geven over de kwantitatieve en kwalitatieve realisaties van TechNet.

  • Verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om techniekonderwijs binnen de vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) anders in te richten.

  • Een van de belangrijkste leveranciers voor het technisch arbeidspotentieel is de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo. De BBL lijkt geminimaliseerd te worden ten gevolge van de economische crisis. Een acuut probleem dreigt. Het Platform stelt in deze notitie nieuwe oplossingen voor in het kader van het Techniekpact.

Pagina's