Kennisbank

  • In deze publicatie staan de resultaten van het onderzoek “Bestrijden van het lerarentekort – een zoektocht naar nieuwe doelgroepen” en worden aanbevelingen geven hoe het Onderwijsdrijfverenmodel benut kan worden om het lerarentekort tegen te gaan.

  • In deze publicatie zijn de opgedane ideeën, opbrengsten en lessen uit de pilot "Circulaire Carrières in Zuidoost-Nederland" gebundeld.

  • Lees in het werkplan 2018 wat u van de Topsectoren in 2018 kan verwachten vanuit hun samenwerking op het thema menselijk kapitaal.

  • In het boek ‘Business modellen voor PPS in het beroepsonderwijs’ zijn de meest voorkomende business model scenario’s uit de praktijk verzameld, met praktische tips en relevante business model theorie. Ook staan er interviews in met 15 bedrijven die samenwerken in een PPS,

  • Dit auditrapport doet verslag van het tweede jaar van verkenning en ontwikkeling van duurzame business modellen voor de Centra voor innovatief vakmanschap voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Centres of expertise voor het hoger beroepsonderwijs (hbo), een nieuwe samenwerkingsvorm tussen onderwijs en bedrijfsleven.

  • Dit rapport geeft de conclusies weer van de expertcommissie die tot taak had een oordeel te geven over de kwantitatieve en kwalitatieve realisaties van TechNet.

  • Verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om techniekonderwijs binnen de vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) anders in te richten.

  • Een van de belangrijkste leveranciers voor het technisch arbeidspotentieel is de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo. De BBL lijkt geminimaliseerd te worden ten gevolge van de economische crisis. Een acuut probleem dreigt. Het Platform stelt in deze notitie nieuwe oplossingen voor in het kader van het Techniekpact.

  • Voor de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek was de stagnerende ontwikkeling van wetenschap en technologie in het primair onderwijs aanleiding om een Verkenningscommissie in het leven te roepen. De commissie is gevraagd een advies op te stellen over hoe wetenschap en technologie een ruimere, bestendige plek in het onderwijs op de basisschool zou kunnen krijgen.

  • Publieksversie van het Jaarverslag 2012 van Stichting Platform Bèta en Techniek.

Pagina's