Kennisbank

  • Blijven investeren in de toekomst van Nederland. Gedurende de uitvoering van het Deltaplan Bèta/Techniek (2004-2010) hebben de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven gericht geïnvesteerd in het oplossen van het vraagstuk van onvoldoende bèta’s en technici nu en in de toekomst.

  • In deze PlatformPocket wordt bestudeerd op welke wijze het proces van profielkeuze van havo- en vwo-leerlingen verloopt. In deze PlatformPocket wordt bestudeerd op welke wijze het proces van profielkeuze van havo- en vwo-leerlingen verloopt.

  • Deze PlatformPocket is een vervolg op PlatformPocket 1 "Loopbanen in de bètatechniek 2007". In deze PlatformPocket zal worden ingegaan op de verschillen tussen bèta's en niet-bèta's op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Pagina's