Kennisbank

 • In deze PlatformPocket worden de resultaten uit de Startmonitor die betrekking hebben op bètatechnische studenten in het hbo en het wo gepresenteerd.

 • Dit boek geeft voorbeelden hoe de leefomgeving van kinderen gebruikt kan worden om praktisch met wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Het boek beschrijft leuke methodes om kinderen onderzoekend en ontwerpend te laten leren.

 • Publieksversie van het Jaarverslag 2009 van Stichting Platform Bèta en Techniek.

 • Niet alle regio's in Nederland kunnen in gelijke mate als brandpunt van technologie worden beschouwd. Er bestaan verschillen in de omvang en aard van de technische bedrijvigheid.

 • Het Platform Bèta Techniek heeft samen met ResearchNed een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven.

 • Innovatie leeft in ons land! Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Lissabon doelstellingen, heeft in 2002 het Innovatie

  Platform opgericht en grootschalige innovatie programma’s geïnitieerd voor de zogenaamde sleutelgebieden en op het terrein

  van maatschappelijke vraagstukken als zorg en veiligheid. Kortom: Nederland heeft een brede innovatieagenda en langs vele

  wegen komen initiatieven op die innovatie moeten bevorderen op basis waarvan we bij de top van de meest concurrerende

  economieën van de wereld gaan behoren.

 • Deze PlatformPocket is een vervolg op PlatformPocket 5 "Makelen & Schakelen. Netwerkanalyse Universum Programma", waarin de mate van netwerking onder Universumscholen en de ketenpartners wordt bestudeerd.

 • Deze publicatie bundelt een reeks portretten en interviews met bèta's. Centrale vraag is wat bèta's bijzonder maakt.

 • Jongeren en de zeven bètawerelden. Deze publicatie biedt inzicht in de manier waarop jongeren de wereld van de bètatechniek beleven.

Pagina's