Kennisbank

  • TalentenKracht is een onderzoeksprogramma (2006-2016) van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar). In deze special van Didactief enkele opbrengsten en praktische tips om met W&T in de klas aan de slag te gaan. 

  • Voor docenten zijn de publiek-private samenwerkingsverbanden (pps-en) binnen Katapult een goede manier om in vrijheid te experimenteren met nieuw onderwijs. Meer dan 4000 docenten doen al mee. Deze publicatie laat zien wat zij doen en waar zij tegenaan lopen. Hoe geven zij het toekomstige beroepsonderwijs vorm?

  • Animatie van de reflectietool VSLS. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

  • Artikel van Edith Hilbink en Marieke Wolthof (PBT) in het blad Schoolmanagement april 2018 naar aanleiding van de publicatie Onderwijsdrijfveren onderzoek "Wie zijn de leraren van morgen".

  • Het Platform Bèta Techniek heeft samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven.

  • Auditrapportage van de Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo in verband met afronding van de pilotfase 2013-2017, waarin de "tweede generatie" van 13 Centra voor een laatste keer zijn geëvalueerd door expert-/auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen in opdracht van het PBT.

  • Structuurschema van de reflectietool VSLS. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

  • Praatplaat van de reflectietool VSLS. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

  • In deze publicatie treft u tien creatieve en inspirerende voorbeelden waarbij men erin slaagt, ondanks regionale uitdagingen, een goed en adequaat onderwijsaanbod voor het technisch vmbo in stand te houden. 

  • De resultaten en aanbevelingen van de pilot Circulaire Carrières Zuidoost-Nederland: een oplossing voor het tegengaan van lerarentekorten als ook voor de up-to-date houden van de kwaliteit van ons beroepsonderwijs.

Pagina's