Zeven werelden van bèta en techniek

1 juni 2009

Van alle jongeren in Nederland kiest slechts 20% voor een technische studie of bètastudie (onderzoek BètaMentality, Motivaction en YoungWorks 2007). Maar in onze kennisgedreven samenleving is er vraag naar veel meer geschoold personeel, op ieder onderwijsniveau en in verschillende bètatechnische disciplines. Het Platform Bèta Techniek wil zorgdragen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide (bèta)technici: nu én in de toekomst.

PDF-pictogram Download (3.33 MB)