Voortgangsrapportage Roadmap HCA Topsectoren

30 november 2016

Na de overhandiging van de Human Capital Roadmap 2016-2020 aan de minister van Economische Zaken in december 2015, zijn de Topsectoren in onderlinge samenwerking en met partners zoals bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties, regionale netwerken en landsdelen aan de slag gegaan met de uitvoering van de vier actielijnen. Door het bundelen van deze krachten is er in de afgelopen maanden veel in beweging gekomen in de uitvoering.

Deze rapportage illustreert de energie, de brede betrokkenheid en het nut en de noodzaak dat Topsectoren een gezamenlijk geluid laten horen. In de praktijk blijkt dat het gezamenlijke geluid van de Topsectoren als een serieus argument wordt meegewogen door betrokkenen. De snelheid van de technologische ontwikkelingen en de impact op mens en maatschappij vraagt nieuwe vaardigheden van werknemers. Niet alleen van de huidige werknemers, maar ook van de toekomstige werknemers. Om dit menselijke kapitaal veilig te stellen, moeten er nu stappen gezet worden.

De roadmap Human Capital Topsectoren 2016 - 2020 geeft deze stappen vorm en inhoud. In de rapportage kunt u lezen welke resultaten er tot nu toe bereikt zijn en krijgt u een vooruitblik op de activiteiten voor 2017.

PDF-pictogram Download (1.09 MB)