Kennisbank

  • Achtergrond informatie over de reflectietool VSLS. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

  • Eindpublicatie van het impulsprogramma STEM Teacher Academy, dat zich richtte op docentprofessionalisering in samenwerking met het bedrijfsleven.

  • Het is een boekje met verhalen van mensen die in het middelbaar beroepsonderwijs zijn gaan werken én een functie hebben buiten het onderwijs.

Pagina's