Kennisbank

  • In de publicatie schijnen een aantal hoofdrolspelers, die betrokken zijn bij het Techniekpact en het Zorgpact, hun licht op de resultaten van de pacten tot nu toe, de leermomenten onderweg en de doelen voor de toekomst.

  • Voor docenten zijn de publiek-private samenwerkingsverbanden (pps-en) binnen Katapult een goede manier om in vrijheid te experimenteren met nieuw onderwijs. Meer dan 4000 docenten doen al mee. Deze publicatie laat zien wat zij doen en waar zij tegenaan lopen. Hoe geven zij het toekomstige beroepsonderwijs vorm?

  • Auditrapportage van de Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo in verband met afronding van de pilotfase 2013-2017, waarin de "tweede generatie" van 13 Centra voor een laatste keer zijn geëvalueerd door expert-/auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen in opdracht van het PBT.

  • In deze publicatie treft u tien creatieve en inspirerende voorbeelden waarbij men erin slaagt, ondanks regionale uitdagingen, een goed en adequaat onderwijsaanbod voor het technisch vmbo in stand te houden. 

  • In het boek ‘Business modellen voor PPS in het beroepsonderwijs’ zijn de meest voorkomende business model scenario’s uit de praktijk verzameld, met praktische tips en relevante business model theorie. Ook staan er interviews in met 15 bedrijven die samenwerken in een PPS,

  • Dit auditrapport doet verslag van het tweede jaar van verkenning en ontwikkeling van duurzame business modellen voor de Centra voor innovatief vakmanschap voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Centres of expertise voor het hoger beroepsonderwijs (hbo), een nieuwe samenwerkingsvorm tussen onderwijs en bedrijfsleven.

  • Verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om techniekonderwijs binnen de vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) anders in te richten.

  • Een van de belangrijkste leveranciers voor het technisch arbeidspotentieel is de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo. De BBL lijkt geminimaliseerd te worden ten gevolge van de economische crisis. Een acuut probleem dreigt. Het Platform stelt in deze notitie nieuwe oplossingen voor in het kader van het Techniekpact.

  • Het Platform Bèta Techniek ondersteunt de aanvragers bij de ontwikkeling van hun publiek-private initiatief. De publicatie ‘Handvatten Regionaal investeringsfonds mbo' beschrijft handvatten voor het opstellen van een business plan en een regionale visie in het kader van het Regionaal investeringsfonds mbo. 

  • Het Platform Bèta Techniek en de expertcommissie hebben gedurende de eerste drie jaar van hun werkzaamheden de voortgang van de eerste generatie Centra in mbo en hbo gevolgd. Hun ontwikkeling is vastgelegd in de Midterm Review om zo ook de inmiddels tientallen andere Centra, de betrokken bedrijven, overheden en het mbo en hbo in den brede te inspireren.

Pagina's