Kennisbank

  • In de publicatie ‘meer bèta en technologie op vmbo-tl’ staan praktijkverhalen, handvatten en tools voor en over onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, samenwerking in de keten en samenwerking met het bedrijfsleven. 

  • Het handboek ‘Een lerende organisatie’ van School aan Zet is bedoeld ter inspiratie en om verzamelde lessen, handvatten en (lees)tips te geven die scholen verder op weg kunnen helpen

  • Deze monitor Techniekpact 2016, een coproductie van het Techniekpact en het Platform Bèta Techniek, geeft u inzicht in de ontwikkelingen in het bètatechnisch onderwijs en de technische arbeidsmarkt.

  • Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep over het verbinden van w&t aan de taalontwikkeling van leerlingen.

  • Uitgave waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

  • Praktische uitgave over hoe je met je team stap voor stap aan de slag kan gaan met het ontwikkelen van een onderzoekende en ontwerpende houding bij leerlingen door de introductie van w&t.  

  • Inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. 

  • Rapportage van de peer review over kennisdeling tussen alle VO-HO netwerken en het versterken van verbindingen.

  • Overzichtspublicatie van de ontwikkelingen van de regionale VO-HO netwerken, facts and figures, aanbevelingen voor de toekomst en levendige portretten van docenten, schoolleiders, bedrijven en coördinatoren.

  • Dit boek beschrijft theorie over kwaliteitszorg, brengt in kaart wat de regionale VO-HO netwerken doen aan kwaliteitszorg en geeft richtlijnen op dit gebied.

Pagina's