Technotopics IV

1 december 2009

In deze vierde Technotopics bundel gaat de aandacht vooral uit naar schoolloopbanen en in het bijzonder de overgang tussen de verschillende schakels in bètatechnisch onderwijs. In de eerste plaats wordt deze doorstroom vanuit vmbo, mbo, havo en vwo cijfermatig bestudeerd aan de hand van leerling- en studentstromen en worden groepen leerlingen bestudeerd, waarover tot nu toe geen specifieke cijfers bekend waren. Maar daarnaast gaan drie studies in deze bundel ook dieper in op de effecten die binnen deze doorstroom kunnen worden ge-meten van diverse stimuleringsactiviteiten – zowel activiteiten gericht op het stimuleren van bètatechniek als activiteiten die zich meer algemeen richten op de opstroom van leerlingen naar een hoger onderwijsniveau. De entree in hoger bètatechniekonderwijs wordt in drie an-dere studies onder de loep genomen: waarom kiezen studenten voor bètatechnisch hoger on-derwijs, wat kan er na de overstap misgaan en waar komen de initiële uitvallers vervolgens terecht? Hoe het de blijvers vervolgens in het ho vergaat wat betreft tijdbesteding en studie-druk wordt in de voorlaatste studie belicht – ook buiten de landsgrenzen –, waarna wordt af-gesloten met een onderzoek naar de kans dat leerlingen in het bètatechnisch voortgezet on-derwijs een onbevoegde leraar voor hun klas aantreffen.

PDF-pictogram Download (1.21 MB)