Technotopics I

1 april 2015

In deze bundel wordt in een aantal artikelen ingegaan op de verschillende fasen van de opleiding en de loopbaan van bètatechnici.

Eerst wordt het onderwijs in de bètatechniek onder de loep genomen. Daarbij gaat het achtereenvolgens om de belangstelling van jongeren voor bètatechniek, de rol van de studieprofielen in het voortgezet onderwijs, de keuze van een studie in het hoger onderwijs en de uitval van studenten in het hoger bètatechnisch onderwijs. Daarna richt de aandacht zich op het werkveld van bètatechnici, waarbij de volgende vragen aan de orde komen: In welke bedrijfssectoren en beroepen komen schoolverlaters uit het bètatechnisch onderwijs terecht en welke financiële prikkels bepalen de loopbaan van bètatechnici? Welke competenties vraagt de arbeidsmarkt van hen en hoe zit het met de employability van bètatechnici? Ten slotte wordt ingegaan op de rol die bètatechnici spelen in innovatieprocessen. De tekorten aan ingenieurs lijken zich vooral te concentreren in onderzoek & ontwikkeling. De internationale mobiliteit van werknemers en studenten biedt op dit punt zowel kansen als risico’s voor onze kenniseconomie. Succesvolle innovaties blijken overigens meer te vereisen dan alleen bètatechnische kennis. Van belang zijn daarnaast alfa- en gammakennis, maar vooral ook mensen die verschillende kennisgebieden kunnen overbruggen.

PDF-pictogram Download (2.37 MB)