Succescases BètaMentality

1 januari 2016

Het BètaMentality-model is ontwikkeld in 2007 door Motivaction en YoungWorks in opdracht van Platform Bèta Techniek. Sindsdien hebben professionals van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kennisgemaakt met het model en de vier BètaMentality-types.

Nu het model enkele jaren bestaat en een nieuwe impuls krijgt door nieuw onderzoek onder een bredere doelgroep door Motivaction, heeft Platform Bèta Techniek tevens behoefte aan zicht op de organisaties waarin en manieren waarop het model wordt toegepast.

In deze rapportage laten verschillende succescases zien hoe het model toegepast kan worden en wat de resultaten hiervan kunnen zijn. Door meer inzicht te krijgen in succescases kunnen andere organisaties de vertaalslag van het model naar praktijk makkelijker maken.

PDF-pictogram Download (23.33 MB)