Rapportage Inventarisatie Doorlopende Leerlijnen vmbo gl/tl

26 maart 2013

In het Masterplan Bèta en Technologie wordt door de topsectoren aangegeven dat er grote tekorten aan technisch geschoolden worden verwacht op mbo3/4 niveau. Om dit tegen te gaan zal techniekonderwijs binnen de vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) anders ingericht moeten worden. Daarbij ligt de focus op het vergroten van instroom, doorstroom en uitstroom. Het Platform Bèta Techniek heeft in opdracht van de stuurgroep van het Masterplan de mogelijkheden op dit gebied laten verkennen. De ‘Rapportage Inventarisatie Techniekonderwijs vmbo gl/tl’ doet verslag van de uitkomsten van dit onderzoek.

De afgelopen jaren zijn de leerlingenstromen veranderd: meer leerlingen kiezen voor mavo en havo. Dit gebeurt ten faveure van de VBO opleidingen van het vmbo. Met name in de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt de mavo of havo keuze uitgesteld en is er afgelopen jaren een instroom groei geweest van zowel mavo en havo. De doorstroom mavo – havo ligt rond 20%.

Er zijn vele initiatieven van individuele vmbo gl/tl instellingen die zich met techniek profileren. De veelheid aan initiatieven en programma’s leidt tot onduidelijkheid bij de scholen, maar ook bij ouders, leerlingen en bedrijven. Het opzetten van nog meer losse initiatieven vergroot deze verwarring slechts en is derhalve niet wenselijk. Een aantal scholen en organisaties, waaronder de VO-raad, DUO, het Platform Bèta Techniek, het Consortium Beroepsonderwijs, TechniekTalent.nu, maar ook het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, heeft aangegeven dat zij het daarom belangrijk vinden dat er meer samenwerking en afstemming tussen deze initiatieven ontstaat.

PDF-pictogram Download (638.89 KB)