Publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

14 mei 2014

In de komende jaren wordt door middel van het Regionaal investeringsfonds mbo1 geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het specifieke doel van het Regionaal investeringsfonds mbo (hierna te noemen ‘het fonds’) is de aansluiting verbeteren van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt door het stimuleren van duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. In dit document zijn handvatten beschreven voor het opstellen van een business plan en regionale visie, toegespitst op de nieuwe initiatieven voor publiek-private samenwerkingen voortkomend uit het fonds. 

Het Platform Bèta Techniek heeft ervaring met het opzetten van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. Samen met de gestarte Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap is de afgelopen jaren kennis en inzicht verworven omtrent de vraag wat wel en niet werkt bij het opzetten van een publiekprivate samenwerking. Deze handvatten hebben tot doel u te ondersteunen bij het opstellen van uw publiek-private samenwerking. Hoewel naar ervaring van het Platform de handvatten een bijdrage kunnen leveren aan een stevige aanvraag voor het fonds, zijn de handvatten niet identiek aan de criteria van het fonds. In de regeling zelf staan de definitieve gevraagde documenten, de eisen aan deze documenten en bijbehorende beoordelingscriteria. 

Om een duurzame publiek-private samenwerking op te zetten is het naar de ervaring van het Platform ten eerste van belang dat de samenwerking is ingebed in een regionale visie die wordt gedragen door de relevante stakeholders in de regio. Daarnaast is een stevig business plan belangrijk waarin duidelijk wordt gemaakt waarom de publiek-private samenwerking er moet komen en hoe dit vorm zal worden gegeven in de komende jaren. Voor zowel de regionale visie als het business plan vindt u in deze publicatie handvatten die u kunt gebruiken om uw samenwerking op te zetten.

PDF-pictogram Download (305.79 KB)