PP21 - Een goede start in bètatechniek

1 maart 2010

Met de Startmonitor heeft ResearchNed in studiejaar 2008-2009 een grote groep nieuwe studenten in het hoger onderwijs een jaar lang gevolgd vanaf hun entree in september tot aan het einde van het eerste studiejaar. Door middel van drie enquêtes – bij de start, halverwege en aan het einde van het studiejaar – is in kaart gebracht hoe deze startende studenten tot hun studiekeuze zijn gekomen, hoe het hen in het eerste jaar is vergaan en of zij na een jaar studie besluiten door te gaan met de gekozen opleiding. In opdracht van het Platform Bèta Techniek zijn alle nieuwe hostudenten benaderd, die zich hadden aangemeld voor een bètatechnische opleiding.

PDF-pictogram Download (1.21 MB)