PP11 - Wat bepaalt de keuze voor een natuurprofiel?

1 april 2009

In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft ITS in schooljaar 2007/08 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de natuurprofielkeuze van leerlingen in de derde klas van havo en vwo. In dat kader zijn zowel aan het begin als aan het einde van het schooljaar internetvragenlijsten afgenomen aan 7535 derdeklassers van tachtig scholen door heel Nederland. Ook de klassenmentoren, decanen, docenten exacte vakken en ouders hebben internetvragenlijsten ingevuld. Hiermee is een omvangrijk databestand opgebouwd, dat informatie bevat over de leerlingen zelf en over de mensen uit hun omgeving die mogelijk een rol spelen bij de profielkeuze.

PDF-pictogram Download (1.25 MB)