Passend onderwijs boven de streep

18 juni 2014

Het Platform heeft veel ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van excellentiebevordering door het opzetten en uitvoeren van programma’s zoals School aan Zet en het Sirius Programma. School aan Zet is een stimulerend programma gericht op het primair en voortgezet onderwijs, waarbinnen excellentie een van de thema’s is. Het Sirius Programma is gericht op excellentiebevordering in het hoger onderwijs.

In gesprekken met bijna 2000 scholen voor primair onderwijs die participeren in School aan Zet kwam naar voren dat scholen excellentie als een belangrijk thema zien en daarop vaak al verschillende activiteiten ontplooien. Deze activiteiten hebben op veel scholen nog een experimentele insteek. Uit gesprekken met scholen die al langer intensief bezig zijn met dit thema, blijkt dat het effect van de experimenten groter wordt wanneer scholen helder kunnen formuleren wat ze met excelleren bedoelen, welk beleid ze hierop willen voeren en welke doelen ze uiteindelijk willen bereiken. Ook blijkt dat scholen hierin veel van elkaar kunnen leren.

Om de scholen in het primair onderwijs hierbij te helpen en om visies en ideeën uit te wisselen op het gebied van excellentiebevordering, heeft het Platform een aantal deskundigen bijeengeroepen: bestuurders uit het primair onderwijs, schoolleiders uit het primair en het voortgezet onderwijs, leerkrachten, wetenschappers en afgevaardigden uit bedrijfsleven, het ministerie van OCW en het maatschappelijk middenveld. Onder leiding van Hans Adriaansens, de voorzitter van de expertcommissie Leading Experts van het Sirius Programma, hebben zij hierover van gedachten gewisseld.

PDF-pictogram Download (689.86 KB)