Ontdek Wetenschap & Techniek

26 juni 2013

Uit onderzoek blijkt dat ouders van kinderen in het primair onderwijs veel invloed hebben op de talentontwikkeling van hun kinderen. Stimulering op jonge leeftijd beïnvloedt latere keuzes. Ouders spelen dus een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol bij de vorming van interesses van hun kinderen en uiteindelijk ook bij de loopbaanontwikkeling.

Platform Bèta Techniek heeft met dit onderzoek getracht meer inzicht te krijgen in de betrokkenheid, associaties en houding van op het gebied van wetenschap & techniek onder ouders met basisschoolgaande kinderen. Labyrinth Onderzoek & Advies heeft het onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen uitgevoerd. De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:

  1. Welke associaties/welk beeld hebben ouders van basisschoolleerlingen bij wetenschap & techniek en wat is hun houding t.a.v. wetenschap & techniek?
  2. Wat doen ouders om hun kinderen met wetenschap & techniek in aanraking te laten komen?
  3. Wat is de rol van de school (volgens de ouders) m.b.t. stimuleren van wetenschap & techniek bij basisschoolleerlingen?
PDF-pictogram Download (2.09 MB)