Nu kiezen voor straks

3 april 2013

Extra inspanningen zijn nodig om het tij te keren en voorkomen dat het tekort aan technische vakkrachten verder oploopt. Een van de belangrijkste leveranciers voor het technisch arbeidspotentieel is de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo. De deelnemer gaat in deze leerweg iedere week één dag naar school, werkt vier dagen (als werknemer) en leert het vak in de bedrijfsomgeving. Het bedrijf investeert door een leerwerkplek beschikbaar te stellen en aankomend personeel te begeleiden.

De BBL lijkt geminimaliseerd te worden ten gevolge van de economische crisis. Een acuut probleem dreigt. Extra inspanningen zijn nodig om het tij te keren en voorkomen dat het tekort aan technische vakkrachten verder oploopt. De banenmotor stagneert voor de sector Techniek. Opleidingsbedrijven, als schakel tussen werkgever en de onderwijsinstelling, dreigen te verdwijnen waardoor een breed inzetbaar technische opleidingsfaciliteit voor branche en regio verloren gaat.

Deze notitie van Platform Bèta Techniek beschrijft de ambitie: een verdubbeling van BBL techniek. Dit is nodig om het tekort aan technisch opgeleid personeel op te vangen. Het Platform stelt in deze notitie nieuwe oplossingen voor in het kader van het Techniekpact.

PDF-pictogram Download (1.37 MB)