Manifest voor de toekomst van het excellentieonderwijs

7 oktober 2014

Eind 2014 eindigde de subsidieperiode voor de instellingen van het Sirius Programma. In dit programma participeerden meer dan twintig hoger onderwijsinstellingen. Zij hebben elk hun eigen visie op excellentie ontwikkeld en  excellentieprogramma's opgezet. De aanleiding van dit Manifest was de Summit Excellentie 2014, welke gehouden is op 2 oktober 2014 in de RAI in Amsterdam. Deze Summit stond in het teken van transitie: we vieren de successen en kijken met zijn allen naar de toekomst. De richtingwijzers zijn geformuleerd op basis van de debatten die zijn gevoerd door zowel vertegenwoordigers van de Siriusinstellingen als vele andere betrokkenen bij de ontwikkeling van excellentieprogramma's in het hoger onderwijs.

PDF-pictogram Download (270.22 KB)