Klasse: vernieuwend onderwijs door traineeships

10 juli 2018

Na negen jaar Eerst De Klas (EDK) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (OTS) stoppen de traineeprogramma’s. Om te laten zien wat de doelen van de programma's waren, wie 'de leraren van nu' zijn en wat de programma's hebben opgeleverd hebben is het magazine klasse ontwikkeld. 

Hierin vind je verhalen over de loopbanen en ambities van alumni van EDK en OTS. Ook lees je over de doelen en resultaten van de programma's en de meningen en feiten vanuit verschillende betrokken partijen (ministerie van OCW, PBT, lerarenopleiders, bedrijven en alumni).