Jaarverslag 2012

30 mei 2013

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Voorwoord Jaarverslag 2012
De bètatechniek aanpak van het Platform met het Deltaplan Bèta Techniek tussen 2004 en 2011 heeft zijn vruchten afgeworpen. Meer jongeren zijn in aanraking gekomen met bètatechniek en hebben gekozen voor een bètatechnische studierichting. Als follow up wil het Platform zich met alle deelnemende instellingen en partnerorganisaties krachtig blijven inzetten om de doelstelling ‘4 op de 10’ te halen: op de middellange termijn heeft 40% van de jongeren een bètatechnische opleiding (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo) afgerond. Deze doelstelling is overgenomen door de topsectoren in het Masterplan Bèta en Technologie.

Meer dan voorheen positioneert het Platform zich daarnaast als netwerkorganisatie die samen optrekt met andere organisaties, waaronder de topsectoren, sectorraden onderwijs en branche- en bedrijfstakken. In 2011, na de afronding van het Deltaplan, is hierover het strategische beleid Versterken door Verbinden geformuleerd. Het Platform verbindt zich ook meer met de thema’s van de ministeries van EZ en SZW. De verbindingen tussen bijvoorbeeld arbeidsmarktrelevantie, bètatechniek en kennis-economisch innovatiebeleid zijn logisch, zinvol en strategisch. De bredere ontwikkeling van het Platform is terug te vinden in onder andere thema’s als excellentie, kwaliteit, profilering en kennis-economisch innovatiebeleid. De innovatiestrategie van het Platform wordt onverminderd gehanteerd. Organisaties en instellingen worden uitgedaagd om bottom-up zelf ambities te formuleren op basis van de eigen autonomie. Zo kunnen we ons met elkaar inzetten om de cultuurverandering te bestendigen, die in gang is gezet ten aanzien van bètatechniek.

PDF-pictogram Download (842.74 KB)