Jaarverslag 2009

31 december 2009

Ruim vijf jaar is door het Platform Bèta Techniek een brede bètatechniekaanpak in Nederland gestimuleerd. Door samen met onderwijsinstellingen en bedrijven een maatschappelijke verandering teweeg te brengen, is het aantal veelbelovende studenten die hun bètatechnische talenten ten volste ontplooien, aanzienlijk gegroeid. In alle sectoren is een omslag waar te nemen. Zo is de totale instroom van bètatechnische studies in het hoger onderwijs gestegen met 27% sinds 2000. Universiteiten boekten al een aantal jaren goede resultaten, en nu werpen ook de inspanningen van hogescholen hun vruchten af. Daarnaast neemt de instroom van het percentage meisjes in bètatechnische opleidingen zichtbaar toe. Ook andere sectoren doen het goed. Bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs groeit het aantal leerlingen in de natuurprofielen met forse aantallen.
De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht gekomen voor de bovenkant, voor het ontwikkelen en inspireren van talentvolle jongeren. In het kader daarvan voert het Platform Bèta Techniek vier programma’s voor de overheid uit: Sirius, Orion, Eerst de Klas en Succes in Beeld.
De belangrijkste uitdaging die het Platform en alle deelnemende instellingen en partnerorganisaties te wachten staat, is het verduurzamen en verder uitbouwen van de resultaten. Het Platform gaat hier de komende jaren nog intensiever in investeren zodat de betrokken instellingen na 2010 zo optimaal mogelijk door kunnen gaan. Op basis van eigen kracht, door samen te werken, door nieuwe afspraken te maken met elkaar en met de overheid.

PDF-pictogram Download (3.52 MB)