Investeringsagenda - onderdeel vierluik Learning Communities

30 juni 2017

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’. 

Deze publicatie uitgebracht vanuit de Human Capital Roadmap 2016-2020, actielijn een leven lang ontwikkelen. Het maakt onderdeel uit van een vierluik "Learning Communities 2018-2021 - menselijk kapitaal, de motor voor innovaties"

  • Investeringsagenda - "Samen zetten we de volgende stap"
  • Onderzoeksagenda - uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen
  • Onderzoeksrapport - "Wat maakt dat het werkt"
  • Regionale voorbeelden - Leren door te doen
PDF-pictogram Download (17.6 MB)