Human capital voor de topsectoren van Nederland - Roadmap 2016-2020

20 april 2016

De topsectoren zijn de sectoren waarop Nederland internationaal wil excelleren. Nu en in de toekomst: ons land wil immers bij de wereldtop blijven horen. Het zijn sectoren die in meer of mindere mate zijn verbonden met maatschappelijke vraagstukken rond bijvoorbeeld energie, zorg en water. De topsectoren werken via verschillende programma’s aan agenda’s over kennis en innovatie, export en human capital. Doel is het handhaven van onze internationale concurrentiepositie en zo ons verdienmodel – dat op export gestoeld is – in stand te houden. Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid geven samen richting en sturing aan deze programma’s.

Human capital is een kritieke succesfactor om de topsectoren economisch gezien te laten groeien. De topsectoren willen onderling en met partners – zoals bedrijven, kennisen onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties, regionale netwerken en landsdelen – samenwerken aan human capital-vraagstukken. In mei 2015 hebben de boegbeelden van de topsectoren, samen met VNO-NCW op hoofdlijnen de samenwerking vastgesteld. Dat betekende de opmaat naar deze Human Capital Roadmap (HC-Roadmap), zodat human capital als kritieke succesfactor gewaarborgd blijft.

PDF-pictogram Download (1.56 MB)